Anne Lind Holm 

stud.mag., f. 1992

Jeg startede i 2016 på Københavns Universitet på Dansk, og blev i foråret 2018 ansat som studentermedhjælper ved Dansk Editionshistorie.

Jeg læser bl.a. korrektur på de forskellige bidrag til projektet og forsikrer mig, at de stemmer overens med projektets skrivevejledning. Jeg administrerer samtidig projektets elektroniske arkiv.