Dansk editionshistorie

Dansk Editionshistorie var tværfagligt forskningsprojekt, der som sit formål havde at give en historisk og systematisk fremstilling af, hvilke videnskabelige udgaver der er blevet foranstaltet i Danmark eller af danske lærde fra renæssancen til i dag

Projektet involverede 26 forskere fra Danmark og Island. Projektet blev støttet af Velux Fonden med i alt 6 millioner kr. for årene 2011-16.

Projektet introducerede det nye forskningsfelt editionshistorie i Danmark. Editionshistorien er en gren af videnskabshistorien, men med fokus på udgivervirksomheden som en selvstændig videnskab – med egne mål, motiveringer, metoder, teoridannelser, resultater og institutioner.

Videnskabelige udgaver transmitterer ikke blot historien, men er selv indfældet i den. Udgivernes praksis og deres bagvedliggende teori er lige så historiske fænomener som deres genstande, teksterne – og denne erkendelse er basis for editionshistorien.

Værket Dansk Editionshistorie

Projektet blev afsluttet i august 2021 med udgivelsen af værket Dansk Editionshistorie i fire bind, med professor Johnny Kondrup som hovedredaktør.

Dansk Editionshistorie er en kortlægning af, hvilke videnskabelige udgaver der er blevet foranstaltet i Danmark eller af danske forskere fra renæssancen til i dag. Værket har tre tyngdepunkter:

  • udgaver af græsk og latinsk litteratur, hovedsagelig fra antikken, men også af latinske værker fra middelalder, renæssance og nyere tid
  • udgaver af vestnordisk og dansk middelalderlitteratur
  • udgaver af nysproglig dansk litteratur, dvs. litteratur opstået efter bogtrykkerkunstens opfindelse.