Publikationer

Dansk Editionshistorie

Hovedredaktør: Johnny Kondrup, medredaktører: Britta Olrik Frederiksen, Christian Troelsgård & David Bloch
Udgivet i fire bind august 2021 på Museum Tusculanums Forlag, ISBN 978-87-635-4684-3

Dansk Editionshistorie er en kortlægning af, hvilke videnskabelige udgaver der er blevet foranstaltet i Danmark eller af danske forskere fra renæssancen til i dag.

"Hvorfor gør vi det, vi gør, når vi udgiver"

interview med Johnny Kondrup i Humanist, nr. 2, 2011

Humanist kan læses online her: https://www.e-pages.dk/ku/478/
For at komme til interviewet skal man bladre til side 23.

”Korrespondance angående papyrussamlingen i København”

af Adam Bülow-Jacobsen

I AIGIS 12,1 fra maj 2012 har Adam Bulöw-Jacobsen, bidragyder til bind 1 af Dansk Editionshistorie, udgivet en samling breve til og fra Carsten Høeg. Korrespondancen opbevares i SAXO-Instituttets papyrussamling.

Link til udgaven: http://aigis.igl.ku.dk/2012,1/ABJ-PAPbreve.pdf

Geschichte der Edition in Skandinavien

Paula Henrikson & Christian Janss (red), Göttingen: De Gruyter 2013

I serien Bausteine zur Geschichte der Edition er i 2013 udkommet bind 4, der indeholder bidrag om skandinavisk editionshistorie. Bindet indeholder følgende artikler fra Dansk Editionshistories skribenter:

Per Dahl: »Dänische Textedition im 19. Jahrhundert«, s. 203-230

Per Dahl: »Hans Christian Andersens Briefe und Tagebücher«, s. 267-274

Britta Olrik Frederiksen: »Herausgabe von altnordischen Texten im Norden: Nordische Heimskringla-Ausgaben«, s. 65-96

Johnny Kondrup: »Die Edition dänischer Literatur zwischen 1900 und 2011«, s. 231-266

Flemming Lundgreen-Nielsen: »Dänische Textedition 1495-1799«, s. 179-202

Editionshistorie

Johnny Kondrup & Klaus Nielsen (red.), Nordisk Netværk for Editionsfilologer. Skrifter. 10. København: Museum Tusculanums Forlag 2014

Bindet indeholder bidrag til konferencen Editionshistorie, der blev afholdt 30. september – 2. oktober 2011 og kan købes her.

Bindet indeholder følgende bidrag:

Bodo Plachta: »Hvor international er editionsvidenskaben? Et blik på dens historie«, s. 15-41

Rainer Knapas: »Nationalstatens monumenta – källutgåvorna«, s. 42-67 

Laura Skouvig: »Bibliotekshistorie i et editionshistorisk perspektiv. Konturer af biblioteket«, s. 68-96

Paula Henrikson: »Mellan skrivbordet och bokhyllan. Editionen, historien och kreativiteten i ett textkritiskt brytningsskede«, s. 97-129

Krista Stinne Greve Rasmussen: »Læserens rolle ved overgangen fra bogtryk til elektronisk udgivelse«, s. 130-161

Ståle Dingstad: »Edisjonshistorie. En grenseoppgang med eksempler fra norsk litteratur«, s. 162-186

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy: »Norsk teksthistorie 1900–2000. En presentasjon«, s. 187-223

Maja Bäckwall: »Uppsalaeddans editionshistoria«, s. 224-239

Gunnar Sivertsen: »Edisjonsfilologi og forskningsmåling«, s. 240-253

Bytes, bøger og læsere. En editionshistorisk analyse af medieskiftet fra trykte til digitale videnskabelige udgaver med udgangspunkt i Søren Kierkegaards Skrifter

Krista Stinne Greve Rasmussen, ph.d.-afhandling, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 2014

Link til afhandlingen.