Deltagere

Marita Akhøj Nielsen
dr.phil., ledende redaktør 
Gammeldansk Ordbog, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Klaus Alpers
dr.phil., professor
pensioneret

Peter Balslev-Clausen
ph.d., provst, adjungeret professor
Afdeling for Kirkehistorie, Københavns Universitet 

David Bloch
ph.d., professor
Saxo-instituttet, Afdeling for Græsk og Latin, Københavns Universitet 

Ivan Boserup
cand.mag., overarkivar
Håndskriftafdelingen & Boghistoriske samlinger, Det Kongelige Bibliotek 

Adam Bülow-Jacobsen
ph.d., pensioneret professor
(SHF, Carlsbergfondet / Københavns Universitet) 

Per Dahl
mag.art., lektor
Institut for Æstetiske Fag, Afdeling for Litteraturhistorie, Aarhus Universitet 

Matthew James Driscoll
D.Phil., lektor
Nordisk Forskningsinstitut, Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet 

Sten Ebbesen
docent, dr.phil.
Saxo-instituttet, Afdeling for Græsk og Latin, Københavns Universitet 

Britta Olrik Frederiksen
mag.art., lektor
Nordisk Forskningsinstitut, Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet 

Gottskálk Jensson
PhD, professor
Hugvísindasviði Háskóla Íslands 

Anne Mette Hansen
ph.d., adjunkt
Nordisk Forskningsinstitut, Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet 

Odd Einar Haugen
Dr.Philos., professor
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Markus Hedemann
cand.mag., ledende redaktør
Diplomatarium Danicum, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 

Johnny Kondrup
dr.phil., professor
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet 

Jonna Louis-Jensen
dr.phil., pensioneret professor
(Nordisk Forskningsinstitut, Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet) 

Flemming Lundgreen-Nielsen
dr.phil., pensioneret docent
(Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet) 

Anders Leegaard Knudsen
ph.d., seniorredaktør
Diplomatarium Danicum, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 

Ragnheiður Mósesdóttir
cand.mag., bibliotekar
Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet 

Sebastian Olden-Jørgensen
ph.d., lektor
Saxo-instituttet, Afdeling for Historie, Københavns Universitet 

Vibeke A. Pedersen
ph.d., editionsfilolog
Grundtvigs værker, Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet (afd. Vartov) 

Krista Stinne Greve Rasmussen
ph.d., videnskabelig assistent
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet 

Fritz Saaby Pedersen
lic.phil.
pensioneret

Karen Skovgaard-Petersen
dr.philos., projektleder
Ludvig Holbergs Skrifter, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 

Christian Troelsgård
ph.d., lektor
Saxo-instituttet, Afdeling for Græsk og Latin, Københavns Universitet 

Se organisering.

Studentermedhjælpere

Anne Lind Holm

Brian Kalhøj (2012)

Cecilie Kirckhhoff (2012-2014)

Christina Lundegaard (2012-2016)

Lana Schmitz (2015-2017)

Diana Skyum (2012-2013)

Sofie Theilmann Kristensen (2015-2018)