Bytes, bøger og læsere

En editionshistorisk analyse af medieskiftet fra trykte til digitale
videnskabelige udgaver med udgangspunkt
i Søren Kierkegaards Skrifter 

 

I projektbevillingen fra Velux indgik et ph.d.-stipendium, som Krista Stinne Greve Rasmussen har været ansat i mens hun fungererede som redaktionssekretær for Dansk Editionshistorie.

Afhandlingen blev forsvaret den 10. februar 2015 og kan downloades her.

Resumé

Afhandlingen beskriver medieskiftet fra trykte til digitale videnskabelige udgaver, der ikke blot ændrer udgivelsespraksis i retning af mere åbenhed i forhold til videreformidling af udgavernes indhold, hvor læseren i stigende grad interagerer med udgaverne på flere niveauer, nemlig som læser, bruger og bidragyder, men også medfører ændringer i udgivernes teoretiske syn på udgaverne under påvirkning af mere overordnede epistemologiske betragtninger om digitale data (bytes), publiceringsmedier (bøger) og modtagere (læsere).

Kapitel 2 argumenter for, at den bibliografiske tredeling af værk, tekst og dokument er en nødvendig forudsætning for forståelsen af udgivernes repræsentation af det ederede værk. Værkbegrebet bør opfattes a posteriori, da ethvert videnskabeligt udsagn om et værk bygger på værkets tekster. Tekster materialiseres som dokumenter, der i digital form dog snarere bør opfattes som objekter med en særlig materialitet, der både kan beskrives forensisk og formelt (kap. 2.3).

Den videnskabelige udgave præges ved overgangen til digitale udgaver dels af definitioner, der lægger vægt på åbenhed i forhold til kilder og indhold (kap. 3.2), dels af teorier om digitale udgaver som videnssider (kap. 3.3). Begge lægger større vægt på antagelser om læseren end antagelser om tekster og værker, hvilket traditionelt set har været den videnskabelige udgaves primære fokus. Dette ændrede udgiverfokus sættes i kapitel 4 i relation til læseren, hvis læsning og brug af den videnskabelige udgave kan siges at være præget af fortolkning, tilstedeværelse og hypertekstualitet, aspekter der får en særlig betydning i digitale udgaver, men som allerede var indlejret i de trykte videnskabelige udgave.

Afhandlingens definition af læserroller (kap. 4.4) kan finde anvendelse til mere nuancerede beskrivelser og teoretiseringer over den videnskabelige udgave, da læserrollerne påpeger læserens differentierede anvendelser af og tilgange til udgaven.

Kapitel 5 rummer en selvstændig editionshistorisk analyse af Søren Kierkegaards Skrifter, der bringer læserrollerne i spil. Kapitel 6 rummer afsluttende konklusioner og perspektiver.

Søren Kierkegaards Skrifter

Den elektroniske udgave af Søren Kierkegaards Skrifter findes her: http://sks.dk/forside/indhold.asp