Adam Bülow-Jacobsen

pensionist, Ph.D. (Londin.) (født 1943)
bulow@wanadoo.fr
hjemmeside

 

 

 

Forfatter til afsnittet 'Papyrus-udgaver (ostraka mv. fra Niels I. Schouw og frem til i dag)' i bind 1 af Dansk Editionshistorie.

Cand.mag. i klassisk filologi, KU 1972
Ph.D. i papyrologi, University of London 1976

Medlem af Association internationale de papyrologues 1973- (medlem af comité international 1995-2004).
Deltager i ekspeditioner til Cairo, Oslo, Oxford m.h.p. fotografering af papyri. (Association internationale de papyrologues) 1978-1987.
Var blandt initiativtagerne til og deltager i de internationale udgravninger af Mons Claudianus 1987-1993.
Organiserede XX International Congress of Papyrologists, København, 1992.
Deltager i udgravninger i franske udgravninger (Institut français d'archéologie orientale, Cairo) i Ægyptens østlige ørken 1994-
Medstifter (2000) og redaktionsmedlem af det elektroniske tidsskrift AIGIS (http://aigis.igl.ku.dk)

I flere perioder stipendiat ved SHF og Carlsbergfondet
Kandidatstipendiat ved Institut for Klassisk Filologi 1975-1978
Seniorstipendiat ved Ægyptologisk Institut 1978-1981
Forskningsprofessor ved Institut for Klassisk Filologi 1985-1990
Carlsbergfondsprofessor 1990-1995
Lektorvikar i græsk ved Institut for Græsk og Latin 1995-2003
Pensioneret 2004
Bénévole ved Institut de papyrologie de la Sorbonne 1991-

Vigtigste bogtitler:
Papyri Haunienses fasc. 2 (1981)
The Oxrhynchus papyri vol. 49 (medforf.) (1982)
Papyri Haunienses fasc 3 (medforf.) (1985)
Ostraca Claudiana I & II (medforf.) (1992, 1997)
Arven fra Ægypten (bidragyder) (2001)
Ostraca Claudiana IV (2009)
La route de Myos Hormos (medforf.) (2003)
The Oxford Handbook of Paprology (bidragyder) (2009)
Didymoi (medforf.) (2011)