Anders Leegaard Knudsen

seniorredaktør, ph.d. (født 1958)
alk@dsl.dk

 
 

Bidragyder om Diplomatarium Danicum til Dansk Editionshistorie bd. 1: Græsk og latin

Cand.mag. 1988

Ph.d. 1992

Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning

Medlem af det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Ansat som redaktør ved Diplomatarium Danicum 1994-1997 og som seniorredaktør sammesteds siden 2008