Anne Mette Hansen

adjunkt, ph.d. (f. 1959)
amh@hum.ku.dk
hjemmeside 

 

 

Bidragyder til bd. 2

Uddannelse
Ph.d. i nordisk filologi, Københavns Universitet (KU), 2005
Cand.phil. i nordisk filologi, KU, 1999

Ansættelser
Adjunkt i nordisk middelalderfilologi, Nordisk Forskningsinstitut (NFI), KU, siden 2009
Editionsfilolog og ledende filolog ved Søren Kierkegaards Skrifter (Fonden for Søren Kierkegaard Forskningscenteret) 2004-2008
Ph.d.-stipendiat (Statens Humanistiske Forskningsråd) ved Den Arnamagnæanske Samling, NFI, 2001-2004
Ekstern lektor (sprog og filologi), Institut for Nordisk Filologi, KU, 2000-2001
Forskningsassistent, Det Arnamagnæanske Institut, KU, 1999-2001

Deltagelse i andre eksternt finansierede forskningsprojekter
Kollektivprojektet Kreativitet og dynamik i sproglig konventionsdannelse (Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation) 2010-2013 (https://langtic.inss.ku.dk/)

Akademiske hverv
Medlem af redaktionskomitéen for de arnamagnæanske serier fra 2009
Medlem af styret for den digitale udgave Ludvig Holbergs Skrifter (Universitetet i Bergen & Det Danske Sprog- og Litteraturselskab) fra 2009
Medlem af redaktionskomitéen for Danmarks Gamle Lægebøger (Universitets-Jubilæets danske Samfund) fra 2010
Indvalgt i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i 2008
Formand for Selskab for Nordisk Filologi siden 2006 og siden da medlem af redaktionen af selskabets årsskrift Studier i Nordisk
Medlem af bestyrelsen for European Society for Textual Scholarship siden 2002
Medlem af redaktionen af Søren Kierkegaards Skrifter fra 2005-2008

Udvalgte publikationer
'Die Transmission spätmittelalterlicher Gebetbücher als Primärquelle zur textkritischen Ausgabe', i Text, Reihe, Transmission. Unfestigkeit als Phänomen skandinavischer Erzählprosa 1500-1800. Beiträge zur Nordischen Philologie Vol. 42. Tübingen: A. Francke Verlag 2011

'Senmiddelalderlige bønnebøger: kulturarv og andagtsbøger', Studier i Nordisk 2004-2005, red. Dorthe Duncker, København: Selskab for Nordisk Filologi, 2006, s. 89-102

'Faksimileudgaver og diplomatariske udgaver', Læsemåder. Udgavetyper og målgrupper, Nordisk netværk for Editionsfilologer. Skrifter 6, red. Per Dahl, Johnny Kondrup & Karsten Kynde, København: C.A. Reitzels Forlag, 2005, s. 153-177

Den danske bønnebogstradition i materialfilologisk belysning, Det Humanistiske Fakultet, KU 2005 (upubliceret ph.d.-afhandling)

‘Private devotional literature in the 16th century: The digitisation of Danish prayer books in The Arnamagnæan Collection (Copenhagen) and in The Library of Karen Brahe (Odense)', 2001 (http://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/6216)

Tekstudgivelser og tekstredegørelser i Søren Kierkegaards Skrifter, red. Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Anne Mette Hansen og Johnny Kondrup. København: Søren Kierkegaard Forskningscenteret/G.E.C. Gads Forlag, bind 9 og K9, 11 og K11, 12 og K12 samt bind 23 og K23, 24 og K24, 25 og K25 og 26, 2004-2009