Christian Troelsgård

lektor, ph.d. (født 1958)
troelsg@hum.ku.dk

 Christian Troelsgård

 

Redaktør af Dansk Editionshistorie, Bd. 1 (udgaver af græske og latinske tekster) i samarbejde med David Bloch

Cand.mag. 1987
Ph.d.-graden tildelt 1993

Medlem af International Musicological Society og Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning
Sekretær for Nationalkomiteen for udgivelse af Monumenta Musicae Byzantinae under Videnskabernes Selskab siden 1995
Koordinator for Center for Europæiske Middelalderstudier ved Københavns Universitet siden 1996
Valgt som videnskabelig rådgiver for sektionen Cantus Planus under International Musicological Society siden 2007 og for Brediusstichting (Hernen, Holland) siden 1996

Ansat som gymnasielærer i fagene oldtidskundskab og latin (Vallensbæk Gymnasium og Sankt Annæ Gymnasium) 1987-1989
Seniorstipendiat ved Københavns Universitet, Institut f. græsk og latin 1994-1996
Adjunkt ved Københavns Universitet, Institut f. græsk og latin 1996-1999
Lektor samme sted siden 2000
Studieleder for fagene græsk (klassisk), latin, oldtids- og middelalderkundskab ved Københavns Universitet fra 2000 til 2007
Har bl.a. undervist i palæografi og editionsteknik

Vigtigste bogtitler:
Byzantine Neumes, A New Introduction to the Middle Byzantine Musical Notation, Museum Tusculanums Forlag, København 2011
(red.) Palaeobyzantine Notations II, A.A. Brediusstichting, Hernen (Holland) 1999
(red.) Byzantine Chant, Tradition and Reform, Aarhus Universitetsforlag, Århus 1993