David Bloch

professor, ph.d. (født 1975)
bloch@hum.ku.dk
hjemmeside

 


Assisterende redaktør af Dansk Editionshistorie, bd. 1: Græske og latinske tekstudgaver.

Cand.mag. (2002), ph.d. (2006).

Ansættelser ved Det Kongelige Bibliotek (1995-1998) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (1998-2002). Siden 2003 ansat ved Københavns Universitet, SAXO-Instituttet, som ph.d.-stipendiat (2003-2006), ekstern lektor (2006-2007), postdoc. (2007-2009), seniorforsker (2009), lektor (2009-2010), professor (2011-).

Udgiver for de internationale udgivelsesprojekter Aristoteles Latinus og Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina. Dertil udgiver af flere græske og latinske filosofiske tekster fra antikken og middelalderen, bl.a. Aristotle on Memory and Recollection. Text, Translation, Interpretation, and Reception in Western Scholasticism (Leiden & Boston: Brill, 2007).

Oversætter af græske tekster, bl.a. Aristoteles, Om tilblivelse og tilintetgørelse (København: Museum Tusculanums Forlag, 2004) og Aristoteles om hukommelse (København: Museum Tusculanums Forlag, 2007). Medoversætter af Platon. Samlede værker i ny oversættelse (2009-).

Medlem af Filologisk-Historisk Samfund (siden 1997), af redaktionen for det elektroniske tidsskrift AIGIS, http://www.igl.ku.dk/~aigis/ (siden 2003), af Platonselskabet (siden 2005).