Flemming Lundgreen-Nielsen

docent, dr. phil. (født 1937)
fln@privat.tele.dk

 
 

Forfatter af kapitlet "Udgaver af dansk litteratur 1495-1800" i Dansk Editionshistorie, bd. 3: Nysproglig dansk udgivelse

Cand. mag. (da.-ty.) 1965
Dr.phil. 1980

Medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab siden 1977
Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab siden 1989

Ansat i dansk litteratur på danskfaget ved Københavns Universitet, fra 1967 Institut for nordisk Filologi, senere Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, 1965-2007

Deltager i forberedende udvalg vedrørende den tekstkritiske og kommenterede udgave af Søren Kierkegaards Skrifter og den digitale udgave af Grundtvigs værker, yder af spredt konsulent- og tilsynsvirksomhed ved begge projekter

Litterær redaktør af tids­skriftet Danske Studier 1978-2005
Medredaktør af årbogen Grundtvig-Studier 1996-2011
Redaktør af Videnskabernes Selskabs fire skriftrækker 1997-2008

Vigtigste bogtitler:
Grundtvig, skæbne og forsyn (1965)
Den nordiske fortællling i det 18. århundrede (1968)
Det handlende ord. N.F.S. Grundtvigs digtning, litteraturkritik og poetik 1798-1819 (1980)
Grundtvig og danskhed (i: Dansk Identitetshistorie, 3, 1992)
Andersen Sørensen Vedel og Peder Syv & Trylleviser og trolddom (i: Svøbt i mår, 4, 2002)

Egne udgaver:
Grundtvig: Blik paa Poesiens Historie og B.S. Ingemann (1985)
Oehlenschlägers Prosa. Et udvalg (s.m. Mogens. Løj, 1987)
C.C.  Lyschanders Digtning I-II (s.m. Erik Petersen, 1989)
Jens Bielke: Relation om Grønland (1990)
Grundtvig: Rim-Brev til Nordiske Paarørende, 1832 (i: Grundtvig-Studier 2008)

P.t. arbejde med tekstkritisk og kommenteret udgave af Grundtvigs Dansk Ravne-Galder, 1860 (s.m. K.E. Bugge o.fl.) til offentliggørelse i 2012