Fritz Saaby Pedersen

lic.phil. (født 1945)
fritzsp@gmail.com

Fritz Saaby Pedersen

Bidragyder til bd. 1

Fagområde: Klassisk filologi, latinsk astronomi i middelalderen.

lic.phil. 1976 (Københavns Universitet) på en afhandling om embedsuddannelse i den romerske senantik.

Ansat ved Odense Universitet (senere Syddansk Universitet) fra 1978, lektor i klassisk filologi sammesteds 1979-2007.

Medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (fra 1983), Académie Internationale d'Histoire des Sciences (fra 1999) og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (fra 2001).

Udgaver:

Petri Philomenae de Dacia et Petri de Sancto Audomaro Opera Quadrivialia I-II. Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi X, 1-2, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, København 1983-84.

The Toledan Tables. A review of the manuscripts and the textual versions with an edition. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filosofiske Skrifter 24:1-4, København 2002.

"Some unpublished inscriptions from Rome and Ostia", i Analecta Romana Instituti Danici 9 (1980) 69-73.

"William of Saint-Cloud: Almanach Planetarum. An edition of the canons, a few samples from the tables, and a foray into the numbers", i Cahiers de l'Institut du Moyen-Âge grec et latin 83 (2014) 1-134.

Artikler i udvalg:

"Stof og form de fire første dage", i Anders Sunesen, udg. S. Ebbesen, København: Gad 1985, 115-36.

"Borch som sprogmand", i Festskrift i anledning af Borchs Kollegiums 300-års jubilæum, København 1991, 45-70.

(med Bjørn Poulsen) "Regnskabet for Ribebispens gård Brink 1388-89", i Danske Magazin 8.Rk. 6 (1993) 316-336.

Anden udgivervirksomhed:

Tilsynsførende og korrekturlæser ved Georg Zoëga: Briefe und Dokumente II-V, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, København 2013.