Gottskálk Jensson

professor, ph.d. (født 1958)
gthj@hi.is

 

 

Bidrager til Dansk Editionshistorie bd. 2: Udgaver af vestnordisk og dansk middelalderlitteratur

M.A. 1991
Ph.D. 1996

Medlem af Det Islandske Litteraturselskab, siden 1988
Medlem af Institut for Litteratur- og Kunstvidenskab, Islands Universitet, siden 2006

Ansat som assistant professor i Klassisk Filologi ved University of Toronto, 1997-1998, og
Postdoctoral Fellow ved Northrop Frye Center, University of Toronto, s.å.
Ansat som research associate i Klassisk Filologi ved University of Toronto, 1998-1999.
Ansat som ekstern lektor og adjunkt i Literaturvidenskab, Oldgræsk og Latin ved Det Humanistiske Fakultet, Islands Universitet, 2000-2002.
Ansat som postdoc ved Det Humanistiske Institut, Islands Universitet, til forskning i receptionen af islandsk middelalderlitteratur i latinske skrifter fra det 17. og 18. århundrede, 2002-2005.
Ansat som lektor, og senere docent, i Literaturvidenskab ved Det Humanistiske Facultet, Islands Universitet, 2006-2009.
Ansat som professor i Literaturvidenskab ved Fakultet for Islandsk og Sammenlignende Kulturstudier, Islands Universitet, siden 2010 .

Initiativtager til Translatio: Nordisk Netværk for Tværfaglig Tilgang til Text- og Kulturoversættelse i Middelalderen, finasieret af NordForsk 2010-2013

Stiftende medlem af NNRS: Nordisk Netværk for Renæssancestudier 2011 og medlem af netværkets videnskabelige udvalg

Udvalgte skrifter:
"Hugmynd um bókmenntasögu Íslendinga", Skírnir 2001
The Recollections of Encolpius: The Satyrica of Petronius as Milesian Fiction (2004)
"The Lost Latin Literature of Medieval Iceland: Fragments of the Vita St. Thorlaci and Other Evidence", Symbolae Osloenses 2004
"Jean Bodin på Island: Arngrímur Jónssons brug af Methodus ad facilem historiarum cognitionem (Paris 1566)", Renæssanceforum 2005
"The Reception of Icelandic Literature in Neo-Latin Literary Histories", Medieval & Renaissance Texts & Studies 2006
"Ævi Sæmundar fróða eftir Árna Magnússon", Í garði Sæmundar fróða 2008
"The Latin of the North: Arngrímu Jónsson's Crymogæa (1609)", Renæssance Forum 2008
"The Forgotten Poem: A Latin Panegyric for St. Þorlákr in AM 382 4to", Gripla 2010 (sm. m. en anden)
"Tylensium thesauri: Den islandske kulturkapital i Gesta Danorum og Heimskringla", Saxo - Snorri 2010

Egne udgaver:
Martin Luther: Um ánauð viljans [De servo arbitrio, 1525] (2003)
Gotthold Ephraim Lessing: Laókóon eða um mörkin milli málverksins og skáldskaparins [Laokoon, oder über die Grenzen der Malerei und Poesie, 1766] (2007)
Flere klassiske forfattere: Sýnisbók heimsbókmennta (2008)
Dante Alighieri: Um kveðskap á þjóðtungu [De vulgari eloquentia] (2008)
Hálfdan Einarsson: Sciagraphia historiae literariae Islandicae / Frumvarp til íslenskrar bókmenntasögu (under udgivelse)