Johnny Kondrup

professor, dr.phil. (født 1955)
kondrup@hum.ku.dk
hjemmeside 

 


Projektleder
Hovedredaktør af Dansk Editionshistorie og redaktør af bd. 3: Nysproglig dansk udgivelse

Mag.art. 1981, tildelt Odense Universitets guldmedalje s.å.
Lic.phil. 1985
Dr.phil. 1994

Medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab siden 1990
Medlem af Det Norske Videnskaps-Akademi siden 2005
Ansat på Søren Kierkegaard Forskningscenteret som medredaktør og medudgiver af Søren Kierkegaards Skrifter 1993-2013
Lektor i Dansk Litteratur ved Institut for Nordisk Filologi 1998-2012
Professor i Nordisk Litteratur ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab siden 2012

Initiativtager til Nordisk Netværk for Editionsfilologer 1995 og siden da medlem af Netværkets planlægningsgruppe. Har redigeret tre bind i Netværkets skriftserie (sm. m. andre) og bidraget til tre andre bind.

Medlem af styret for Henrik Ibsens Skrifter (Norges forskningsråd & Universitetet i Oslo) 1998-2009
Leder af den digitale udgave Grundtvigs værker (Aarhus Universitet) 2010-2012

Vigtigste bogtitler:
Levned og tolkninger. Studier i nordisk selvbiografi, (prisopgave) 1982
Livsværker. Studier i dansk litterær biografi, (licentiatafhandling) 1986
Erindringens udveje. Studier i moderne dansk selvbiografi, (disputats) 1994
Hovedsporet. Dansk litteraturs historie, 2005 (sm. m. andre)
Editionsfilologi (2011)

Egne udgaver:
Johannes Ewald: Herr Panthakaks Historie og Levnet og Meeninger (1988, 2004)
M.A. Goldschmidt: Arvingen (1988)
Henrich Steffens: Indledning til philosophiske Forelæsninger (1996)