Karen Skovgaard-Petersen

seniorforsker, ledende redaktør
dr. philos. (født 1962)
ksp@dsl.dk

 Karen Skovgaard-Petersen

 

Bidragyder til Dansk Editionshistorie, bd. 1

Studier i latin m.m. ved Kbh.s Universitet 1980-86, tildelt Kbh.s Universitets guldmedalje 1986
Phd 1992 (Kbh.s Universitet)
Dr. philos. 1999 (Universitetet i Bergen)

Medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab siden 1993
Seniorforsker i bog- og lærdomshistorie ved Det Kongelige Bibliotek siden 2001 (orlov 2009-2014)
Medlem af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation 2005-2010
Medlem af redaktionen af Nordisk Tidskrift för Bok- och bibliotekshistoria 2002-2007
Ledende redaktør af den danske del af det dansk-norske udgivelsesprojekt Ludvig Holbergs Skrifter, 2009-2014

Vigtigste udgivelser
Erasmus Lætus' Margaretica. Klassisk epos og dansk propaganda (Studier fra Sprog og oldtidsforskning nr. 312), København 1988, 103 s.

Historiography at the Court of Christian IV. Studies in the Latin Histories of Denmark by Johannes Pontanus and Johannes Meursiup. København: Museum Tusculanum, 2002. 454 s.

(Med Charlotte Appel) Assistant editor (med ansvar for det nordiske materiale) ved The Oxford Companion to the book, edd. Suarez & Woodhuysen, Oxford University Press 2010, 2 vols.
Charlotte Appel og KSP har heri redigeret ca 50 korte artikler og skrevet oversigtsartiklen ‘The book in the Nordic countries', vol. I, s. 240-247.

(Med Peter Zeeberg) 'En glemt litteratur' samt indledende 'portal' om dansk renæssancelitteratur. (Kapitler om dansk litteratur på latin i 15- og 1600-tallet), i Dansk Litteraturhistorie bd I, edd. May Schack og Klaus P. Mortensen, Gyldendal.

'Historical Writing in Scandinavia c. 1400-1800'. Kapitel i bind 3 af fembindsværket Oxford History of Historical Writing, edd. Daniel Woolf mfl. (Under udgivelse)


Egne udgaver
(Med Peter Zeeberg) Erasmus Lætus' skrift om Christian IVs fødsel og dåb (1577), udgivelse og oversættelse med indledning og personregister (Det danske Sprog- og Litteraturselskab), København 1992, 405 s.

(Under forberedelse)
Historia de Profectione Danorum in Hierosolymam, udgave, indledning og kommentar ved KSP, engelsk paralleloversættelse ved Peter Fisher. (Tekst, kritisk apparat, samt engelsk oversættelse foreligger stort set færdige. Indledning og kommentar under udarbejdelse).