Marita Akhøj Nielsen

ledende redaktør, dr.phil. (født 1951)
man@dsl.dk

 

Bidragyder til bind 2 af Dansk Editionshistorie. 

Medlem af styrelsen for Universitets-Jubilæets danske Samfund (UJDS) siden 1988, kasserer 1994-2008, tillige sekretær 1998-2008, formand siden 2008
Indvalgt i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) 1989
Indvalgt i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 2005, redaktør og medlem af præsidiet siden 2008

Ansat i DSL som redaktør ved Gammeldansk Ordbog siden 1991

Medlem af redaktionskomitéen for Arkiv för nordisk filologi siden 1997
Medlem af Advisory Board for det elektroniske tidsskrift Renæssanceforum 2006
Siden 1991 tilsynsopgaver for UJDS og DSLReferee for danske og skandinaviske tidsskrifter

Udgivelsesarbejde:
B.S. Ingemann: Valdemar Seier (1987)
B.S. Ingemann: Fjorten Eventyr og Fortællinger (1989)
Tragica (1657) (sammen med Ebba Hjorth, 1994)
Thomas Kingo: Digtning i udvalg (1995)
Leonora Christinas Jammers Minde (sammen med Poul Lindegård Hjorth, 1998)
Anders Sørensen Vedels filologiske arbejder 1-2 (2004, i bind 2 bl.a. tekstudgivelser)

På hjemmesiden Studér Middelalder på Nettet (http://smn.dsl.dk) under DSL's hjemmeside dels en række introducerende tekster, dels følgende tekstkritiske udgaver, begge dele underkastet fagligt tilsyn (2004-2006):

Den kyske Dronning efter Sth. K47 (sammen med Jon Adams)
Dværgekongen Laurin efter Sth. K47 (sammen med Merete K. Jørgensen)
Flores og Blanseflor efter Sth. K47 (sammen med Jon Adams)
Harpestrengs urtebog efter Sth. K48 (sammen med Jon Adams)
Harpestrengs stenbog efter Sth. K4Harpestrengs kogebog efter NkS 70r,8o
Hertug Frederik af Normandie efter Sth. K47 (sammen med Merete K. Jørgensen)
Jyske Lov efter NkS 295,8o (sammen med Jon Adams)
Legendefragmenter efter Cambr. Add3827,1 og Sth. K48 (sammen med Jon Adams)
Lægebog fra top til tå efter Uppsala D600 (sammen med Merete K. Jørgensen)
Peder Laales ordsprog efter Ghemen-trykket 1506 og NkS 813x,4o (sammen med Merete K. Jørgensen)
Persenober og Konstantianobis efter Sth. K47 (sammen med Jon Adams)
Rydårbogen efter Sth. K4
Skriftemålsbøn i Sth. K48 (sammen med Jon Adams)