Markus Hedemann

ledende redaktør, cand.mag. (født 1970)
mh@dsl.dk

 Markus Hedemann


Bidragyder til bd. 1.

2003- : ledende redaktør Diplomatarium Danicum
2001-2003: redaktør ved Diplomatarium Danicum
1998-2001: underviser i latin ved universitetets elementarkurser. Inspektørvikar på Nationalmuseet.
1990-1998: cand. mag. historie og latin med tillægseksaminer i græsk og oldtidskundskab.
-1990: student