Peter Balslev-Clausen

provst, adj. professor, ph.d. (født 1943)
pbc@km.dk

 Peter Balslev-Clausen


Bidrager til bd. 3: »Nysproglig dansk udgivelse« med et kapitel om danske salmebøger 1529 - 2002

Cand.theol. Københavns Universitet 1969
Ph.d. sammesteds 1989.

Ekstern lektor i kirkehistorie 1981,
Hymnologisk medarbejder 1990-1992
Adjungeret professor i kirkehistorie/hymnologi ved Det teologiske Fakultet, København 2003.

Sognepræst Hellerup 1971,
Provst Gentofte provsti 1996.
Sekretær for Den danske Salmebogskommission 1991 - 2002.
Formand Grundtvig-Selskabet 1990,
Formand Salmehistorisk Selskab 1996,
Formand Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 2009.
Initiativtager til Nordisk Institut for Hymnologi (Nordhymn) 1989
Suppleant til Nordhymns styrelse 1998.

Sang- og salmebogsudgivelser på dansk og engelsk.

Monografier om N.F.S. Grundtvigs og B.S. Ingemanns salmedigtning.
Artikler om salmehistoriske emner med tyngdepunkt i dansk salmehistorie på reformationstiden, i perioden 1800-1875 og i nyeste tid.