Per Dahl

lektor, mag. art. (født 1947)
litpd@hum.au.dk

 

 

Bidragyder til Dansk Editionshistorie, bind 3

Mag.art. (nordisk litteratur) 1976; derefter ansat ved Aarhus Universitet, fra 1990 ved Institut for Æstetiske Fag som lektor i litteraturhistorie (fra 2011: Institut for Æstetik og Kommunikation).

Medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1989
Medlem af NNE 1997, af NNEs planlægningsgruppe 2003
Medlem af redaktionskomitéen for Grundtvigs værker 2010

Bogtitler:
Thorkild Bjørnvigs tænkning, 1976

Egne udgaver:
Vilhelm Andersen: Om at skrive den danske ånds historie, DSL 1985
Vilhelm Andersen - Valdemar Vedel. Brevveksling 1894-1939, DSL 1987

Udgaver sammen med andre:
Johannes V. Jensen: Samlede Digte, bind 1-2, 2006
Herman Bang: Romaner og noveller, bind 6-7, DSL 2010

Editionsfilologiske bidrag i:
Jørgen Hunosøe og Esther Kielberg (red.): I tekstens tegn, DSL 1994
Henrik Andersson m.fl. (red.): Udgivelse af danske litterære tekster efter 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver, DSL 1996
NNE's skriftserie bind 2 (om kommenteringens historie), bind 4 (om kanondannelse) og bind 9 (om nyere udgivelser)
Peter Christensen Teilmann og Gunnar Sivertsen (red.): Ind i Holbergs fjerde århundrede, 2004