Sebastian Olden-Jørgensen

lektor, ph.d. (født 1964)
olden@hum.ku.dk

 

 

bidragyder til Dansk Editionshistorie, bd. 3: Nysproglig dansk udgivelse

Mag.art. 1992
Ph.d. 1997
Adjunkt i moderne europæisk historie (1500-1800) 2002-2006 ved Saxo-Instituttet, Afdeling for Historie, lektor sammesteds fra 2006

Medlem af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie 1999, formand fra 2004.
Medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2008.

Vigtigste bogtitler:
Poesi og politik - Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660, (Forum for renæssancestudier 8), Museum Tusculanums Forlag, Kbh. 1996 (inkl. et tillæg af kildetekster).
Kun navnet er tilbage - en biografi om Peter Griffenfeld, G.E.C. Gads Forlag 1999 (ny udg: Griffenfeld. Vidunderbarn, statsmand, livstidsfange, Gads Forlag 2006)
Til kilderne! Introduktion til historisk kildekritik, G.E.C. Gads Forlag 2001 (og senere).
Stormen på København 1659. Et københavnsk og nationalt erindringssted gennem 350 år, (Danish Humanist Texts and Studies Vol 39), Museum Tusculanums Forlag 2011.

Relevante artikler:
"De bedste kilder - et essay om kildeudgivelse efter den funktionelle vending", Gunner Lind (red.): Kildeudgivelse og kildebenyttelse. Kildeskriftselskabet 1877-2002, Kbh. 2002, s. 85-91.
"Hvad er kildekritik? - et essay om Erslev, lagkage og historiefagets manglende metode", Rubicon, 17 (2009), 2, s. 22-31.

Egne tekstudgaver:
"Det genfundne originalmanuskript til Peder Vinstrups kroningstale 1596", Danske Magazin, 9. rk., I, 2. hæfte (1999), s. 245-270.
Johann Damgaard: ALITHIA. Et dansk fyrstespejl til Christian IV. Manuskript i Det kongelige Biblioteks Håndskriftsamling, Thott 874 4º, fra 1597, udgivet med indledning og noter af Sebastian Olden-Jørgensen, (UJDS-Studier 14), Museum Tusculanums Forlag 2003.
"Esaias Pufendorfs indberetninger om danske forhold 1665-75", Danske Magazin, 51, første hæfte (2010), s. 33-72.