Beslægtede projekter

Der findes tre internationale projekter, der er nært beslægtede med Dansk Editionshistorie:

Bausteine zur Geschichte der Edition

Serien udgives i Tyskland af Rüdiger Nutt-Kofoth & Bodo Plachta. Den påbegyndtes i 2005, hvor de to første bind udkom. Det tredje bind er planlagt til at udkomme juni 2011.

Læs mere om projektet på forlagets hjemmeside.

Från texternas slagfält

I Sverige skriver Paula Henrikson siden 2006 på en afhandling om svensk editionshistorie fra renæssancen til nutiden (Från texternas slagfält). 

Læs mere om projektet på dets hjemmeside

Norsk edisjonshistorie 1800-2000

I Norge arbejder Ståle Dingstad og Aasta Maria Bjorvand Bjørkøy siden januar 2010 på en Norsk edisjonshistorie 1800-2000.

Projektet har ingen hjemmeside, men du kan læse mere på Aasta Maria Bjorvand Bjørkøys arbejdshjemmeside.