Dansk Editionshistorie

Afslutningsseminar

 

Tid: fredag den 12. september 2014 kl. 13-17.30

Sted: Videnskabernes Selskabs Bygning, H. C. Andersens Boulevard 35, København

Foredragene kan findes i uredigeret form via links i titlerne.

Program

Velkomst og indledningsord (hovedredaktør Johnny Kondrup)

Lektor, ph.d. Christian Troelsgård: »Qui mutationes in vetustis scriptoribus sine mss. fide ferre non possunt«. Om græske og latinske teksters udgivelseshistorie (Her findes PowerPoint-præsentationen)

Lektor, mag.art. Britta Olrik Frederiksen: »Svo gengur það til í heiminum, að sumir hjálpa erroribus á gang og aðrir leitast síðan við að útryðja aptur þeim sömu erroribus«. Om udgivelse af norrøne og gammeldanske tekster

Professor, dr.phil. Johnny Kondrup: »wi Danske skulle icke end staa nederst paa Bladet«. Om udgivelse af nysproglig dansk litteratur

Professor m.s.o., dr.phil. Sten Ebbesen: Om at udgive filosofi fra middelalderen

Ledende redaktør, dr.phil. Marita Akhøj Nielsen: Profit. Profilering. Profession. Om motiver og metoder i de ældre udgaver af gammeldansk

Lektor, ph.d. Sebastian Olden-Jørgensen: Hvorfor udgive historiske kilder? Principielle overvejelser og lange linjer

Ph.d.-stipendiat Krista S.G. Rasmussen: Kierkegaard på to meter eller halvanden gigabyte. Om overgangen fra trykte til digitale udgaver

Deltagere

Marianne Alenius, direktør, ph.d.
Museum Tusculanums Forlag

John E. Andersen, institutleder, ph.d.
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU

Peter Balslev-Clausen, pensioneret provst, ph.d.

David Bloch, professor, ph.d.
SAXO-instituttet, KU

Adam Bülow-Jacobsen, pensioneret professor, ph.d.

Per Dahl, lektor, mag.art.
Institut for Æstetik og Kommunikation, AU

Sten Ebbesen, professor MSO, dr.phil.
SAXO-instituttet, KU

Britta Olrik Frederiksen, lektor, mag.art.
Nordisk Forskningsinstitut, KU

Markus Hedemann, ledende redaktør, cand.mag.
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Bente Holmberg, institutleder, mag.art.
Nordisk Forskningsinstitut, KU

Gottskálk Jensson, lektor, PhD
Nordisk Forskningsinstitut, KU

Cecilie Kirchhoff, studentermedhjælp

Lasse Horne Kjældgaard, direktør, ph.d.
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Anders Leegaard Knudsen, seniorredaktør, ph.d.
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Johnny Kondrup, professor, dr.phil.
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU

Tereza Lansing, postdoc, ph.d.
Nordisk Forskningsinstitut, KU

Jonna Louis-Jensen, pensioneret professor, dr.phil.

Christina Lundegaard, studentermedhjælp

Ragnheiður Mósesdóttir, bibliotekar, cand.mag.
Nordisk Forskningsinstitut, KU

Erland Kolding Nielsen, direktør, cand.phil.
Det Kongelige Bibliotek

Marita Akhøj Nielsen, ledende redaktør, dr.phil.
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Sebastian Olden-Jørgensen, lektor, ph.d.
SAXO-instituttet, KU

Vibeke A. Pedersen, editionsfilolog, ph.d.
Grundtvig Centeret, AU

Krista S.G. Rasmussen, videnskabelig assistent, cand.mag.
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU

Anders Holm Rasmussen, institutleder, ph.d.
SAXO-instituttet, KU

Karen Skovgaard-Petersen, projektleder, dr.philos.
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Christian Troelsgård, lektor, ph.d.
SAXO-instituttet, KU

Dansk Editionshistorie, afslutningsseminar, september 2014

Dansk Editionshistorie, afslutningsseminar, september 2014

Dansk Editionshistorie, afslutningsseminar, september 2014

Dansk Editionshistorie, afslutningsseminar, september 2014

Dansk Editionshistorie, afslutningsseminar, september 2014