Seminar for bind 3


Tid: fredag den 27. maj 2011 kl. 10-16

Sted: 'Ludvig Holberg', Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KUA

Program

Velkomst

Praktiske oplysninger om arbejdsprocessen

Fremlæggelse og drøftelse af de tre rundsendte, foreløbige bidrag:

Flemming Lundgreen-Nielsen

Per Dahl

Johnny Kondrup

Korte oplæg fra de øvrige skribenter: Vibeke A. Pedersen, Sebastian Olden-Jørgensen og Peter Balslev-Clausen

Diskussion af den aktuelle disposition for bd. 3

Diskussion af principielle spørgsmål i tilknytning til oplæggene eller efter forslag fra deltagerne

Bibliografiernes dækningsgrad og indretning

Afgrænsningen i forhold til de øvrige bind af Dansk Editionshistorie

Deltagere

Peter Balslev-Clausen

Per Dahl

Johnny Kondrup

Flemming Lundgreen-Nielsen 

Sebastian Olden-Jørgensen

Britta Olrik Frederiksen 

Vibeke A. Pedersen

Krista Stinne Greve Rasmussen

Christian Troelsgård

Seminar for bind 3, Dansk Editionshistorie 

 

Seminar for bind 3, Dansk Editionshistorie

Seminar for bind 3 i mødelokalet 'Ludvig Holberg', INSS, KUA