Andet seminar for bind 3

 

Tid: tirsdag den 11. december 2012

Sted: 'Ludvig Holberg', Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KUA 

Program

Velkomst og indledning

Drøftelse af Johnny Kondrups bidrag

Drøftelse af Vibeke A. Pedersens bidrag

Drøftelse af Sebastian Olden-Jørgensens bidrag

Deltagere

Johnny Kondrup

Per Dahl

Sebastian Olden-Jørgensen

Vibeke A. Pedersen

Flemming Lundgreen-Nielsen

Krista Stinne Greve Rasmussen

Andet seminar for bind 3, 'Ludvig Holberg', INSS, KU

Andet seminar for bind 3, 'Ludvig Holberg', INSS, KU