Femte seminar for bind 3

 

Tid: fredag den 10. oktober 2014

Sted: 'Ludvig Holberg', Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KUA

Program

Diskussion af Flemming Lundgreen-Nielsen: ”Dansk tekstudgivelse 1495-1799”

Diskussion af Per Dahl: ”Udgivelse af dansk litteratur ca. 1800-1900”

Diskussion af Johnny Kondrups kapitel

Diskussion af Sebastian Olden-Jørgensens kapitel

Diskussion af Peter Balslev-Clausens kapitel

Præsentation af Vibeke A. Pedersens kapitel

Evt.

Deltagere

Johnny Kondrup

Sebastian Olden-Jørgensen

Flemming Lundgreen-Nielsen

Vibeke A. Pedersen

Per Dahl

Peter Balslev-Clausen

Krista Stinne Greve Rasmussen