Dansk Editionshistorie

Fællesseminar


Tid: fredag den 18. februar 2011 kl. 10-16

Sted: Videnskabernes Selskabs Bygning, H. C. Andersens Boulevard 35, København

Program

Velkomst og præsentation

Fra idé til projekt. Orientering

Værkets indledning

Dispositionsskitserne for de tre bind

Terminologi

Skrivevejledning

Øvrige spørgsmål, fx bibliografiernes dækningsgrad

Emner til de tre bindspecifikke seminarer i april-maj

Deltagere

David Bloch, ph.d., professor
Saxo-instituttet, Afdeling for Græsk og Latin, Københavns Universitet

Ivan Boserup, cand.mag., overarkivar
Håndskriftafdelingen & Boghistoriske samlinger, Det Kongelige Bibliotek

Niels W. Bruun, cand.phil., seniorforsker (domicileret)
Forskningsafdelingen, Det Kongelige Bibliotek

Adam Bülow-Jacobsen, PhD, pensioneret professor
(SHF, Carlsbergfondet / Københavns Universitet)

Per Dahl, mag.art., lektor
Institut for Æstetiske Fag, Afdeling for Litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Matthew James Driscoll, D.Phil., lektor
Nordisk Forskningsinstitut, Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet

Britta Olrik Frederiksen, mag.art., lektor
Nordisk Forskningsinstitut, Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet

Anne Mette Hansen, ph.d., adjunkt
Nordisk Forskningsinstitut, Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet

Markus Hedemann, cand.mag., ledende redaktør
Diplomatarium Danicum, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Johnny Kondrup, dr.phil., lektor
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Johnny Lindholm, cand.mag., ph.d.-studerende
Háskóli Íslands

Jonna Louis-Jensen, dr.phil., pensioneret professor
(Nordisk Forskningsinstitut, Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet)

Gottskálk Jensson, PhD, professor
Hugvísindasviði Háskóla Íslands

Flemming Lundgreen-Nielsen, dr.phil., pensioneret docent
(Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet)

Anders Leegaard Knudsen, ph.d., seniorredaktør
Diplomatarium Danicum, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Ragnheiður Mósesdóttir, cand.mag., bibliotekar
Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet

Sebastian Olden-Jørgensen, ph.d., lektor
Saxo-instituttet, Afdeling for Historie, Københavns Universitet

Marita Akhøj Nielsen, dr.phil., redaktør
Gammeldansk Ordbog, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Vibeke A. Pedersen, ph.d., editionsfilolog
Grundtvigs værker, Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet (afd. Vartov)

Krista Stinne Greve Rasmussen, cand.mag, ph.d.-stipendiat
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Karen Skovgaard-Petersen, dr.philos., projektleder,
Ludvig Holbergs Skrifter, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Christian Troelsgård, ph.d., lektor
Saxo-instituttet, Afdeling for Græsk og Latin, Københavns Universitet

Tereza Vachunová, ph.d.-stipendiat
Nordisk Forskningsinstitut, Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet

Afbud

Karsten Friis-Jensen, dr.phil., lektor
Saxo-instituttet, Afdeling for Græsk og Latin, Københavns Universitet

Sverrir Tómasson, professor
Stofnun Arna Magnussonar, Reykjavík

Fællesseminar Dansk Editionshistorie

Fællesseminar i Gamle mødesal, Videnskabernes Selskabs Bygning