Dansk Editionshistorie

Internt seminar


Tid: den 20. januar 2009

Sted: Videnskabernes Selskabs Bygning, H. C. Andersens Boulevard 35, København

Program

Mødesession I: Ansøgningsforberedelse

Mødesession II: Organisatoriske spørgsmål

Projektets tidshorisont (og værkets omfang)
Redaktion og redaktionssekretariat
Skribenter
Skribenters vilkår. Gratis arbejde; behov og vilkår for frikøb; nyansættelser
Bidragenes omfang

Mødesession III: Faglige spørgsmål

Drøftelse af dispositionsskitserne
Overlapningsproblemer
Afgrænsninger i forhold til andre filologier og discipliner
Hvad betyder »dansk« i Dansk Editionshistorie?
Hvor fyldigt bør nulevende udgivere beskrives?
Forholdet mellem filologi, biografi, institutionshistorie, kultur- og socialhistorie.
Bibliografering af udgaverne
Overblik over forarbejder

Opsamling og plan for det kommende arbejde

Deltagere

David Bloch, ph. d., postdoc.-stipendiat
Saxo-instituttet, Afdeling for Græsk og Latin, Københavns Universitet

Per Dahl, mag. art., lektor
Institut for Æstetiske Fag, Afdeling for Litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Britta Olrik Frederiksen, mag. art., lektor
Nordisk Forskningsinstitut, Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet

Anne Mette Hansen, ph. d., adjunkt
Nordisk Forskningsinstitut, Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet

Johnny Kondrup, dr. phil., lektor
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Flemming Lundgreen-Nielsen, dr. phil., pensioneret docent
(Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet)

Sebastian Olden-Jørgensen, ph. d., lektor
Saxo-instituttet, Afdeling for Historie, Københavns Universitet

Vibeke A. Pedersen, ph. d., forskningslektor
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Christian Troelsgård, ph. d., lektor
Saxo-instituttet, Afdeling for Græsk og Latin, Københavns Universitet